Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisach dokonanych w księgach stanu cywilnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Podanie o wydanie zaświadczenia o wpisach dokonanych w księgach stanu cywilnego należy sporządzić własnoręcznie i złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  • Dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

24 zł

Tryb odwoławczy  

Do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
Podobne usługi  

Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisach dokonanych w księgach stanu cywilnego