Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenia o danych osobowych

Organy prowadzące zbiory meldunkowe oraz ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wydają zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Podanie o wydanie zaświadczenia
Czas realizacji  

Niezwłocznie lecz nie dłużej niż 7 dni

Opłaty  

Zaświadczenie – 17,00 zł opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

Właściwy Wojewoda za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we właściwym Urzędzie .

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie podania o wydanie zaświadczenia i wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie.

Etapy realizacji usługi  

Przyjęcie podania o wydanie zaświadczenia o danych osobowych.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenia o danych osobowych

Zaświadczenia o danych osobowych

Organy prowadzące zbiory meldunkowe oraz ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wydają zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.