Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zamieszczanie, aktualizacja ofert bazy noclegowej na stronie internetowej

Powiat realizuje zadania z zakresu jego promocji. W celu wykonywania tych zadań właściwy Wydział Promocji prowadzi bazę danych gestorów branży turystycznej i okołoturystycznej działających na terenie danego Powiatu. Baza ta jest na bieżąco aktualizowana, a posiadane informacje zamieszczane są na stronie internetowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwe powiaty

Kogo dotyczy  

Gestorów branży turystycznej i okołoturystycznej świadczących usługi noclegowe na terenie Powiatu Żnińskiego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz ankiety aktualizacyjnej obiektu lub informacja dostarczona w formie pisemnej.
  • W przypadku załączenia zdjęć – oświadczenie z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Starostwo Powiatowe w Żninie w celach promocyjnych Powiatu Żnińskiego.
Czas realizacji  

Informacje przyjmowane są w ciągu całego roku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

W przedmiotowej sprawie nie stosuje się trybu odwoławczego

Rezultat realizacji usługi  

Zamieszczenie, aktualizacja ofert bazy noclegowej na stronie internetowej.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie dokumentów. 2. Weryfikacja formularza ankiety wraz z załącznikami. 3. Zamieszczenie i aktualizacja ofert bazy noclegowej na stronie internetowej.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zamieszczanie-aktualizacja ofert bazy noclegowej na stornie internetowej

Zamieszczanie, aktualizacja ofert bazy noclegowej na stronie internetowej

Powiat realizuje zadania z zakresu jego promocji. W celu wykonywania tych zadań właściwy Wydział Promocji prowadzi bazę danych gestorów branży turystycznej i okołoturystycznej działających na terenie danego Powiatu. Baza ta jest na bieżąco aktualizowana, a posiadane informacje zamieszczane są na stronie internetowej.