Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
ŻNIN, UL. POTOCKIEGO 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zamieszczanie, aktualizacja ofert bazy gastronomicznej na stronie internetowej

Realizacja zadań Powiatu z zakresu jego promocji. W celu wykonywania tych zadań dany Wydział Powiatu prowadzi bazę danych gestorów branży turystycznej i okołoturystycznej działających na terenie danego Powiatu. Baza ta jest na bieżąco aktualizowana, a posiadane informacje zamieszczane są na stronach internetowych oraz w wydawanych materiałach promocyjnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

powiaty

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Gestorów branży turystycznej i okołoturystycznej świadczących usługi gastronomiczne na terenie Powiatu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Formularz ankiety aktualizacyjnej obiektu gastronomicznego.
    W przypadku załączenia zdjęć – oświadczenie z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Powiat w celach promocyjnych.
Czas realizacji  

Bezzwłocznie

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin

Dni i godziny   Pn-Pt, 7:30-15:30
Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

zamieszczanie, aktualizacja ofert bazy gastronomicznej

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie formularza ankiety aktualizacyjnej obiektu gastronomicznego. 2. Weryfikacja formularza oraz ewentualnego oświadczenia z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Powiat w celach promocyjnych. 3. Zamieszczenie/aktualizacja informacji na stronie internetowej.

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.powiatzninski.pl

Telefon   523031100
Fax   523031302
Słowa kluczowe  
  • Zamieszczanie
  • Aktualizacja ofert bazy gastronomicznej
  • Zamieszczanie, aktualizacja ofert bazy gastronomicznej na stronie internetowej

    Realizacja zadań Powiatu z zakresu jego promocji. W celu wykonywania tych zadań dany Wydział Powiatu prowadzi bazę danych gestorów branży turystycznej i okołoturystycznej działających na terenie danego Powiatu. Baza ta jest na bieżąco aktualizowana, a posiadane informacje zamieszczane są na stronach internetowych oraz w wydawanych materiałach promocyjnych.