Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zamieszczanie, aktualizacja ofert bazy gastronomicznej na stronie internetowej

Realizacja zadań Powiatu z zakresu jego promocji. W celu wykonywania tych zadań dany Wydział Powiatu prowadzi bazę danych gestorów branży turystycznej i okołoturystycznej działających na terenie danego Powiatu. Baza ta jest na bieżąco aktualizowana, a posiadane informacje zamieszczane są na stronach internetowych oraz w wydawanych materiałach promocyjnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

powiaty

Kogo dotyczy  

Gestorów branży turystycznej i okołoturystycznej świadczących usługi gastronomiczne na terenie Powiatu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Formularz ankiety aktualizacyjnej obiektu gastronomicznego.
    W przypadku załączenia zdjęć – oświadczenie z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Powiat w celach promocyjnych.
Czas realizacji  

Bezzwłocznie

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

zamieszczanie, aktualizacja ofert bazy gastronomicznej

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie formularza ankiety aktualizacyjnej obiektu gastronomicznego. 2. Weryfikacja formularza oraz ewentualnego oświadczenia z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Powiat w celach promocyjnych. 3. Zamieszczenie/aktualizacja informacji na stronie internetowej.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Zamieszczanie
  • Aktualizacja ofert bazy gastronomicznej
  • Zamieszczanie, aktualizacja ofert bazy gastronomicznej na stronie internetowej

    Realizacja zadań Powiatu z zakresu jego promocji. W celu wykonywania tych zadań dany Wydział Powiatu prowadzi bazę danych gestorów branży turystycznej i okołoturystycznej działających na terenie danego Powiatu. Baza ta jest na bieżąco aktualizowana, a posiadane informacje zamieszczane są na stronach internetowych oraz w wydawanych materiałach promocyjnych.