Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD SKARBOWY W BIAŁOGARDZIE
URZĄD SKARBOWY W BIAŁOGARDZIE
BIAŁOGARD, UL. MICKIEWICZA 3
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zajęcia wierzytelności nadpłat i zwrotów podatków

Zapewnienie szybkiego przesyłania dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych związanych z zajęciami wierzytelności z tytułu nadpłat i zwrotów podatków.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Sądowe organy egzekucyjne Administracyjne organy egzekucyjne

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Rachunkowości

Kogo dotyczy  

Sądowych organów egzekucyjnych wymienionych w art. 758 Kodeksu postępowania cywilnego. Administracyjnych organów egzekucyjnych wymienionych w art. 19 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zajęcie wierzytelności
Czas realizacji  

Po dokonaniu zajęcia wierzytelności

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Przesłanie dokumentów dotyczących zajęć wierzytelności.

Etapy realizacji usługi  

- Przesłanie zajęć wierzytelności - Przesłanie uchyleń zajęć wierzytelności - Przesłanie aktualizacji zajęć wierzytelności - Przesłanie innych informacji dotyczących zajęć wierzytelności z tytułu nadpłat i zwrotów podatków (np. zbiegów egzekucji sądowej lub administracyjno-sądowej)

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-bialogardzie

Telefon   0943110400
Fax   0943124868
Słowa kluczowe   Zajęcie wierzytelności Dłużnik zajętej wierzytelności

Zajęcia wierzytelności nadpłat i zwrotów podatków

Zapewnienie szybkiego przesyłania dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych związanych z zajęciami wierzytelności z tytułu nadpłat i zwrotów podatków.