Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zajęcia wierzytelności nadpłat i zwrotów podatków

Zapewnienie szybkiego przesyłania dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych związanych z zajęciami wierzytelności z tytułu nadpłat i zwrotów podatków.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Sądowe organy egzekucyjne Administracyjne organy egzekucyjne

Kogo dotyczy  

Sądowych organów egzekucyjnych wymienionych w art. 758 Kodeksu postępowania cywilnego. Administracyjnych organów egzekucyjnych wymienionych w art. 19 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zajęcie wierzytelności
Czas realizacji  

Po dokonaniu zajęcia wierzytelności

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Przesłanie dokumentów dotyczących zajęć wierzytelności.

Etapy realizacji usługi  

- Przesłanie zajęć wierzytelności - Przesłanie uchyleń zajęć wierzytelności - Przesłanie aktualizacji zajęć wierzytelności - Przesłanie innych informacji dotyczących zajęć wierzytelności z tytułu nadpłat i zwrotów podatków (np. zbiegów egzekucji sądowej lub administracyjno-sądowej)

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zajęcie wierzytelności Dłużnik zajętej wierzytelności

Zajęcia wierzytelności nadpłat i zwrotów podatków

Zapewnienie szybkiego przesyłania dokumentów, w tym dokumentów elektronicznych związanych z zajęciami wierzytelności z tytułu nadpłat i zwrotów podatków.