Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 26
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji wchodzących w skład Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji wchodzących w skład Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Sejmik Województwa

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Samorządy gminne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Propozycja planu aglomeracji (część opisowa i graficzna - mapa w skali 1:10000 lub 1:25000)
Czas realizacji  

Termin nie został określony w przepisach prawa

Opłaty  

Bez opłaty

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia, zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Uchwała Sejmiku Województwa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Rozpatrzenie wniosku 3. Uchwała Sejmiku Województwa

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.mazovia.pl

Telefon   225979100
Fax   225979290
Słowa kluczowe   Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji wchodzących w skład Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji wchodzących w skład Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji wchodzących w skład Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych