Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
Kraków (miasto), ul. Mogilska 25
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji wchodzących w skład Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji wchodzących w skład Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Organizacyjny

Kogo dotyczy  

Samorządy gminne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Propozycja planu aglomeracji (część opisowa i graficzna - mapa w skali 1:10000 lub 1:25000)
Czas realizacji  

Termin nie został określony w przepisach prawa

Opłaty  

Bez opłaty

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia, zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Uchwała Sejmiku Województwa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Rozpatrzenie wniosku 3. Uchwała Sejmiku Województwa

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.krakow.rdos.gov.pl/

  Telefon   126198120
  Fax   126198122
  Słowa kluczowe   Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji wchodzących w skład Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

  Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji wchodzących w skład Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji wchodzących w skład Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych