Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyrażenie zgody na zatrudnienie w przedszkolu publicznym osoby niebędącej nauczycielem

Usługa pozwala na złożenie do właściwego Kuratora Oświaty, wniosku w sprawie wyrażenie zgody na zatrudnienie w przedszkolu publicznym osoby niebędącej nauczycielem.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Kurator Oświaty

Kogo dotyczy  

Dyrektorów szkół i placówek.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie w przedszkolu publicznym osoby niebędącej nauczycielem
Czas realizacji  

Do 30 dni.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wyrażenie zgody na zatrudnienie w przedszkolu publicznym osoby niebędącej nauczycielem

Wyrażenie zgody na zatrudnienie w przedszkolu publicznym osoby niebędącej nauczycielem

Usługa pozwala na złożenie do właściwego Kuratora Oświaty, wniosku w sprawie wyrażenie zgody na zatrudnienie w przedszkolu publicznym osoby niebędącej nauczycielem.