Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
ŻNIN, UL. POTOCKIEGO 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Wyrażenie zgody na używanie herbu i flagi powiatu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu i flagi powiatu. Herb i flaga powiatu stanowią jej własność i podlegają ochronie. Mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy. Użycie wizerunku herbu i flagi powiatu dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu wyrażaną w formie uchwały. Herb może być używany przez gminy i ich jednostki organizacyjne przy organizowaniu imprez powiatowych i w przedsięwzięciach promujących powiat. Za zgodą Zarządu Powiatu herbem mogą się posługiwać kluby, organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne oraz związki wyznaniowe mające swą siedzibę na terenie Powiatu. Wykorzystanie herbu przez inne podmioty, w szczególności w oznaczeniach handlowych przedsiębiorców i ich towarów wymaga uprzedniego zawarcia umowy z Zarządem Powiatu określającej szczegółowe zasady, termin i sposób używania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Rada Powiatu

Kogo dotyczy  

Wnioski o wyrażenie zgody na użycie herbu i flagi powiatu mogą składać m.in. kluby, organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne oraz związki wyznaniowe mające swą siedzibę na terenie powiatu, podmioty gospodarcze podejmujące inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności lub promocji regionu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wyrażenie zgody na użycie herbu i flagi powiatu
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wyrażenie zgody na używanie herbu i flagi powiatu
Podobne usługi  

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Wyrażenie zgody na używanie herbu i flagi powiatu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu i flagi powiatu. Herb i flaga powiatu stanowią jej własność i podlegają ochronie. Mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy. Użycie wizerunku herbu i flagi powiatu dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu wyrażaną w formie uchwały. Herb może być używany przez gminy i ich jednostki organizacyjne przy organizowaniu imprez powiatowych i w przedsięwzięciach promujących powiat. Za zgodą Zarządu Powiatu herbem mogą się posługiwać kluby, organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne oraz związki wyznaniowe mające swą siedzibę na terenie Powiatu. Wykorzystanie herbu przez inne podmioty, w szczególności w oznaczeniach handlowych przedsiębiorców i ich towarów wymaga uprzedniego zawarcia umowy z Zarządem Powiatu określającej szczegółowe zasady, termin i sposób używania.