Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W LUBINIE
URZĄD MIEJSKI W LUBINIE
LUBIN, UL. JANA KILIŃSKIEGO 10
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie wypisu i wyrysu ze studium/zmiany studium/ uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
 • Dowód należnej opłaty skarbowej
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

1. od wypisu:

1. do 5 stron – 30 zł,

2. powyżej 5 stron – 50 zł,

2. od wyrysu:

1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł,

2. nie więcej niż 200 zł.Numer konta  

03124034641111001027511223

Tytuł wpłaty  

Opłata za wypis/wyrys

Kwota (PLN)  

0

Płatność on-line   Zapłać teraz online
Miejsce składania dokumentów  

pokój nr 13

Dni i godziny   poniedziałek - piatek, 8:00 - 16:00
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie wypisu i wyrysu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Wysokość prowizji pobieranych od Płatników dokonujących płatności za usługi świadczone przez Urząd (wysokość płatności ograniczona do 10.000zł):

do 100,00 zł - prowizja dla KIR S.A.: 0,99 zł
od 100,01 zł do 300,00 zł - prowizja dla KIR S.A.: 1,99 zł
od 300,01 zł do 1000,00 zł - prowizja dla KIR S.A.: 2,99 zł
od 1000,01 zł do 5.000,00 zł - prowizja dla KIR S.A.: 4,99 zł
od 5.000,01 zł do 10.000,00 zł - prowizja dla KIR S.A.: 9,99 zł

BIP  

http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/

Telefon  
 • +48 (76) 74 68 195
 • +48 (76) 74 68 246
 • Fax   +48 (76) 74 68 267
  Słowa kluczowe   Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Podobne usługi  

  Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego