Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA SIEMIATYCZE
URZĄD MIASTA SIEMIATYCZE
SIEMIATYCZE, UL. PAŁACOWA 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Każdy ubiegających się o wydanie wypisu i wyrysu z projektu miejscowego planu /zmiany planu/ zagospodarowania przestrzennego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie wypisu:
30 zł - do 5 str.,
50 zł - pow. 5 str.
Za wydanie wyrysu 20 zł - za każdą rozpoczętą str. A4 - nie więcej niż 200 zł.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Siemiatycze, ul. Pałacowa 2

Dni i godziny  
 • Wtorek- Piątek, 7.30-15.30
 • Poniedziałek, 8.00-16.00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Wydanie wypisu i wyrysu

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Opłata skarbowa:
  1) od wypisu
  a) do 5 stron – 30 zł
  b) powyżej 5 stron – 50 zł
  2) od wyrysu
  a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
  b) nie więcej niż - 200 zł
  w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Siemiatyczach Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokumentu przelewu.
  Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje przypadki kiedy nie uiszcza się opłaty skarbowej /zwolnienia, nie podleganie/.

  BIP  

  http://um.siemiatycze.samorzady.pl/

  Telefon   856565 800
  Fax   856565 803
  Słowa kluczowe   Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego