Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN
URZĄD MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN
DZIAŁOSZYN, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 21
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Kogo dotyczy  

Każdy ubiegających się o wydanie wypisu i wyrysu z projektu miejscowego planu /zmiany planu/ zagospodarowania przestrzennego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie wypisu:
30 zł - do 5 str.,
50 zł - pow. 5 str.
Za wydanie wyrysu 20 zł - za każdą rozpoczętą str. A4 - nie więcej niż 200 zł.

Numer konta  

36 9251 0009 0000 1094 2000 0010

Tytuł wpłaty  

Opłata za wypis i wyrys

Kwota (PLN)  

50

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn

Dni i godziny  
 • wtorek-piątek, 7:30-15:30
 • poniedziałek, 8:00-16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Wydanie wypisu i wyrysu

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://dzialoszyn.e-bip.pl

  Telefon   438437463
  Fax   438413680
  Słowa kluczowe   Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego