Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wynajem sali/świetlicy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej (np. dyrektor szkoły/świetlicy) wniosku o wynajem sali/świetlicy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej np. dyrektor szkoły/świetlicy

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy podmiotu ubiegającego się o wynajem sali/świetlicy.

Podstawy prawne  
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wynajem sali/świetlicy.
Czas realizacji  

W zależności od ustaleń danego organu.

Opłaty  

W zależności od ustaleń danego organu.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Realizacja wniosku

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wynajem sali/świetlicy
  Podobne usługi  

  Wynajem sali/świetlicy

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej (np. dyrektor szkoły/świetlicy) wniosku o wynajem sali/świetlicy.