Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wynajem sali/świetlicy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wynajem sali/świetlicy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy podmiotu ubiegającego się o wynajem sali/świetlicy.

Podstawy prawne  
    Przepisy wewnętrzne poszczególnych organów, regulujące kwestie wynajmu sali/świetlicy.
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wynajem sali/świetlicy.
Czas realizacji  

W zależności od ustaleń danego organu.

Opłaty  

W zależności od ustaleń danego organu.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji

Etapy realizacji usługi  

Złożenie wniosku Weryfikacja wniosku Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wynajem sali/świetlicy
Podobne usługi  

Wynajem sali/świetlicy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wynajem sali/świetlicy.