Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
KRAKÓW, UL. BASZTOWA 22
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wynajem, rezerwacja sal konferencyjnych

Usługa ma na celu złożenie wniosku w sprawie wynajmu sal konferencyjnych zgodnie z Art. 43 ust 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Usługa ma na celu stworzenie możliwości przekazywania informacji związanych z rezerwacją sal konferencyjnych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Ma ona umożliwiać elektroniczne złożenie wniosku o rezerwację sali z możliwością zaznaczenia potrzeb sprzętowych a także udzielenie odpowiedzi. Kolejną funkcjonalnością ma być przekazanie faktury (w przypadku posiadania przez ww. podmioty podpisu elektronicznego).

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Podmiotów wewnętrznych (pracowników MUW), jak również podmiotów zewnętrznych (m.in. instytucji samorządowych, administracji zespolonej, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, szkolnictwa itp.)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Podanie o udostępnienie sali
  • Odpowiedź na wniosek
  • Dokument potwierdzający obciążenie (faktura)
Czas realizacji  

Zgodnie z potrzebą, na bieżąco ustalany z podmiotem zainteresowanym.

Opłaty  

Koszty eksploatacyjne/czynsz.

Numer konta  

08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Tytuł wpłaty  

zaliczka za wynajem

Kwota (PLN)  

10

Płatność on-line   Zapłać teraz online
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   123921126
Fax   123921438
Słowa kluczowe  
  • Wynajem
  • rezerwacja sal konferencyjnych
  • Wynajem, rezerwacja sal konferencyjnych

    Usługa ma na celu złożenie wniosku w sprawie wynajmu sal konferencyjnych zgodnie z Art. 43 ust 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Usługa ma na celu stworzenie możliwości przekazywania informacji związanych z rezerwacją sal konferencyjnych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Ma ona umożliwiać elektroniczne złożenie wniosku o rezerwację sali z możliwością zaznaczenia potrzeb sprzętowych a także udzielenie odpowiedzi. Kolejną funkcjonalnością ma być przekazanie faktury (w przypadku posiadania przez ww. podmioty podpisu elektronicznego).