Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
STAROSTWO POWIATOWE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrków Trybunalski, ul. Jarosława Dąbrowskiego 7
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wymiana prawa jazdy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wymianę prawa jazdy. Wymiana może nastąpić z powodu zmiany danych osobowych lub danych adresowych kierowcy (np. zmiana nazwiska, zmiana adresu zameldowania) oraz w przypadku utraty ważności dotychczasowego prawa jazdy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wypełniony formularz wniosku wraz z oświadczeniem, że osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy przebywa na terytorium RP przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym.
  • Wyraźna kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
    Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby. [Plik JPEG; Przestrzeń barw: sRGB (zdjęcie kolorowe); Głębia kolorów: 24 bity; Rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli; Rozmiar pliku nie większy niż 100KB; Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
  • Skan posiadanego prawa jazdy (obydwie strony). [Skan w formacie JPEG; Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB; Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli; Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB; Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
  • Skan dokumentu pozwalającego ustalić tożsamość wnioskodawcy oraz jego zameldowanie (wszystkie strony dokumentu). [Skan w formacie JPEG; Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB; Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli; Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB; Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
  • Skan potwierdzenia dokonania wpłaty za wymianę prawa jazdy. [Skan w formacie JPEG; Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB; Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli; Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB; Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
  • Skan podpisu w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białym), pozbwawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złozony czarnym długopisem lub piórem. [Przestrzeń barw: greyscale (skala odcieni szarości); Głębia kolorów: 16 bitów; Rozdzielczość skanu (szer. x wys.) min. 300 x 111 pikseli; Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

100, 50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł),

Numer konta  

53 2030 0045 1110 0000 0138 0140

Tytuł wpłaty  

opłata za prawo jazdy + opłata ewidencyjna

Kwota (PLN)  

100,50

Miejsce składania dokumentów  

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim Aleje 3 Maja 33 Wydział Komunikacji i Transportu

Tryb odwoławczy  

Do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego Starosty

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

opłata skarbowa za pełnomocnictwo płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim numer: 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

BIP  

http://www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl/

Telefon   447328800
Fax   447328803
Słowa kluczowe   Wymiana prawa jazdy

Wymiana prawa jazdy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wymianę prawa jazdy. Wymiana może nastąpić z powodu zmiany danych osobowych lub danych adresowych kierowcy (np. zmiana nazwiska, zmiana adresu zameldowania) oraz w przypadku utraty ważności dotychczasowego prawa jazdy.