Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU
URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU
PRZEMYŚL, RYNEK RYNEK 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy, ale już 14 osób zgłosiło na nią zapotrzebowanie.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Wymiana prawa jazdy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wymianę prawa jazdy. Wymiana może nastąpić z powodu zmiany danych osobowych lub danych adresowych kierowcy (np. zmiana nazwiska, zmiana adresu zameldowania) oraz w przypadku utraty ważności dotychczasowego prawa jazdy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wypełniony formularz wniosku wraz z oświadczeniem, że osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy przebywa na terytorium RP przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym.
  • Na zdjęciu: patrz przed siebie, nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie cię, miej otwarte oczy, nie zasłaniaj ich włosami, miej naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta, twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia, kontur głowy musi być wyraźny (niedopuszczalne są prześwietlenia tła). Jeśli masz wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach, ale musisz spełnić poniższe warunki: podobne zdjęcie — w okularach — musisz mieć w dokumencie tożsamości, dołącz do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz — możesz je mieć na zdjęciu, ale musisz spełnić poniższe warunki: na zdjęciu powinna być widoczna cała twarz, podobne zdjęcie — z nakryciem głowy — musisz mieć w dokumencie tożsamości, dołącz do wniosku zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce. Zdjęcie w pliku Do wniosku możesz dołączyć zdjęcie, które zapiszesz na zewnętrznym nośniku danych. Zwróć uwagę, że plik powinien spełniać poniższe warunki: format JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej. W nagłówku EXIF zamieść: datę wykonania, nazwę i dane adresowe zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie, kolorystyka skanowania: sRGB, głębia kolorów: 24 bity, rozdzielczość zdjęcia: 480×615 pikseli, plik nie może być większy niż 100 KB.
  • Skan posiadanego prawa jazdy (obydwie strony). [Skan w formacie JPEG, Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB, Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli, Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB, Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
  • Skan dokumentu pozwalającego ustalić tożsamość wnioskodawcy oraz jego zameldowanie (wszystkie strony dokumentu). [Skan w formacie JPEG, Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB, Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli, Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB, Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
  • Skan potwierdzenia dokonania wpłaty za wymianę prawa jazdy. [Skan w formacie JPEG, Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB, Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli, Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB, Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
  • Skan podpisu w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białym), pozbawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złożony czarnym długopisem lub piórem. [Przestrzeń barw: greyscale (skala odcieni szarości), Głębia kolorów: 16 bitów, Rozdzielczość skanu (szer. x wys.) min. 300 x 111 pikseli, Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

100, 50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł),

Tryb odwoławczy  

Do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego Starosty

Rezultat realizacji usługi  

wymiana prawa jazdy

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wymiana prawa jazdy

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy, ale już 14 osób zgłosiło na nią zapotrzebowanie.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Wymiana prawa jazdy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wymianę prawa jazdy. Wymiana może nastąpić z powodu zmiany danych osobowych lub danych adresowych kierowcy (np. zmiana nazwiska, zmiana adresu zameldowania) oraz w przypadku utraty ważności dotychczasowego prawa jazdy.