Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU
STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU
Wieluń (miasto), pl. Kazimierza Wielkiego
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wymiana prawa jazdy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wymianę prawa jazdy. Wymiana może nastąpić z powodu zmiany danych osobowych lub danych adresowych kierowcy (np. zmiana nazwiska, zmiana adresu zameldowania) oraz w przypadku utraty ważności dotychczasowego prawa jazdy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wypełniony formularz wniosku wraz z oświadczeniem, że osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy przebywa na terytorium RP przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym.
  • Wyraźna kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
    Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby. [Plik JPEG; Przestrzeń barw: sRGB (zdjęcie kolorowe); Głębia kolorów: 24 bity; Rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli; Rozmiar pliku nie większy niż 100KB; Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
  • Skan posiadanego prawa jazdy (obydwie strony). [Skan w formacie JPEG; Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB; Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli; Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB; Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
  • Skan dokumentu pozwalającego ustalić tożsamość wnioskodawcy oraz jego zameldowanie (wszystkie strony dokumentu). [Skan w formacie JPEG; Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB; Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli; Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB; Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
  • Skan potwierdzenia dokonania wpłaty za wymianę prawa jazdy. [Skan w formacie JPEG; Przestrzeń barw: greyscale lub sRGB; Rozdzielczość skanu (szer. x wys.): max. 2500 x 3500 pikseli; Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB; Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
  • Skan podpisu w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białym), pozbwawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złozony czarnym długopisem lub piórem. [Przestrzeń barw: greyscale (skala odcieni szarości); Głębia kolorów: 16 bitów; Rozdzielczość skanu (szer. x wys.) min. 300 x 111 pikseli; Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100]
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

100, 50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł),

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego Starosty

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Usługa realizowana jest poprzez Platformę e-Usług Publicznych.

BIP  

http://www.powiat-wielun.finn.pl/

Telefon   (0-43) 843-42-80
Fax   (0-43) 843-42-63
Słowa kluczowe   Wymiana prawa jazdy

Wymiana prawa jazdy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wymianę prawa jazdy. Wymiana może nastąpić z powodu zmiany danych osobowych lub danych adresowych kierowcy (np. zmiana nazwiska, zmiana adresu zameldowania) oraz w przypadku utraty ważności dotychczasowego prawa jazdy.