Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie z rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Usługa umożliwi wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru systemu zapasów interwencyjnych paliw.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Agencja Rezerw Materiałowych

Kogo dotyczy  

Producenci i handlowcy zamierzający zrezygnować z działalności gospodarczej w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw.

Podstawy prawne  
    Ustaw z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1537)
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wykreślenie z rejestru systemu zapasów interwencyjnych.
  • Dokumenty lub inne dowody potwierdzające okoliczności uzasadniające wykreślenie wpisu z rejestru.
Czas realizacji  

według KPA

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Do ministra gospodarki

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji w sprawie wykreślenia rejestru zapasów interwencyjnych.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wykreślenie z rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Wykreślenie z rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Usługa umożliwi wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru systemu zapasów interwencyjnych paliw.