Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie z rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Wykreślenie z rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisane do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, które zakończyły działalność w tym zakresie.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wykreślenie z rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wykreślenie z rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Wykreślenie z rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Wykreślenie z rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych