Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie z rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie wykreślenia z rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej albo siedzibę jednostki organizacyjnej wnioskującej o wykreślenie z rejestru

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wykreślenie z rejestru
Czas realizacji  

W przypadku, gdy wniosek jest kompletny w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

W przypadku otrzymania decyzji odmownej dot. wpisu do rejestru, za pośrednictwem Marszałka Województwa do Ministra Sportu i Turystyki w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wykreślenie z rejestru

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wykreślenie z rejestru.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wykreślenie z rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

  Wykreślenie z rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie wykreślenia z rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich