Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wykreślenie z katastru wodnego spółki wodnej lub związku spółek wodnych

Przekazanie do Dyrektora RZGW wniosku o wykreślenie z katastru wodnego spółki wodnej lub związku spółek wodnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW)

Kogo dotyczy  

Starosta dla spółek wodnych, Marszałek dla związków spółek wodnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  brak
Czas realizacji  

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wykreślenie spółki wodnej lub związku spółek wodnych z katastru wodnego

Etapy realizacji usługi  

- wysłanie wniosku o wykreślenie z katastru spółki wodnej lub związku spółek wodnych

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • spółka wodna
 • związek spółek wodnych
 • wykreślenie
 • kataster
 • RZGW
 • Wykreślenie z katastru wodnego spółki wodnej lub związku spółek wodnych

  Przekazanie do Dyrektora RZGW wniosku o wykreślenie z katastru wodnego spółki wodnej lub związku spółek wodnych.