Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji w związku ze zmianą organu rejestrującego

Wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji w związku ze zmianą organu rejestrującego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Krakowa

Kogo dotyczy  

Kluby Sportowe

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  1) wniosek klubu o wykreślenie z ewidencji w związku ze zmianą organu rejestrującego (według wzoru) wraz z załącznikami: a) uchwała walnego zebrania członków klubu w sprawie dokonanych zmian, b) 1 egzemplarz tekstu jednolitego statutu uwzględniający dokonane zmiany, c) protokół walnego zebrania członków klubu, d) lista obecności członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze wraz z informacją o liczbie wszystkich członków klubu, e) odpis postanowienia w przedmiocie wpisu klubu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Za wydanie decyzji – 10 zł

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Sportu UMK w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku,wydanie decyzji w sprawie wykreslenia lub odmowy wykreslenia z ewidencji

Etapy realizacji usługi  

1) Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami 2) Weryfikacja przedstawionej dokumentacji, 3) wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • sport
 • wydział sportu
 • którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji w związku ze zmianą organu rejestrującego
 • działającego w formie stowarzyszenia
 • Wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego
 • Kraków
 • Wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji w związku ze zmianą organu rejestrującego

  Wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji w związku ze zmianą organu rejestrującego