Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE
KRAKÓW, ul. Łobzowska 67
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji organu administracji publicznej

1. Usługa umożliwia złożenie do Instytucji Publicznej wniosku o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji organu administracji publicznej
2. Organ, który wydał decyzję na żądanie strony wyjaśnia w drodze postanowienia wątpliwości co do treści decyzji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub instytucje, które uczestniczyły w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie organu administracji publicznej w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu II instancji w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie postanowienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie postanowienia.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.malopolska.pl/winbkrakow

  Telefon   124107300
  Fax   124111246
  Słowa kluczowe   Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji organu administracji publicznej

  Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji organu administracji publicznej

  1. Usługa umożliwia złożenie do Instytucji Publicznej wniosku o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji organu administracji publicznej
  2. Organ, który wydał decyzję na żądanie strony wyjaśnia w drodze postanowienia wątpliwości co do treści decyzji.