Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku zrzeczenia się go przez przedsiębiorcę lub likwidacji przedsiębiorstwa.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek.
 • Zezwolenie na wykonywanie zwodu przewoźnika drogowego.
 • Pełnomocnictwo lub prokura w przypadku działania przez przedstawiciela.
 • Wypis lub wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Czas realizacji  

Do 30 dni.

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie licencji – 10 zł.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

  Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.