Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W OLECKU
URZĄD MIEJSKI W OLECKU
OLECKO, PL. PLAC WOLNOŚCI 3
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • Załączniki do wniosku:
  a) licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  b) naklejka z hologramem,
  c) identyfikator (-y) kierowcy (-ów),
  d) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  e) potwierdzenie wniesienia opłat.
Czas realizacji  

1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.

2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 1 miesiąca

Opłaty  

1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł.

2. Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wygaszenie licencji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Spersonalizowana usługa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.umolecko.bip.doc.pl

  Telefon   875202168
  Fax   875202558
  Słowa kluczowe   Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Podobne usługi  

  Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką