Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydzierżawienie gruntu rolnego lub działki ogrodowej

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej Instytucji Publicznej o wydzierżawienie gruntu rolnego lub działki ogrodowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję/postanowienie, w terminie 14 dni (jeśli dotyczy to decyzji), 7 dni (jeżeli dotyczy to postanowienia) od dnia doręczenia decyzji/postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydzierżawienie gruntu rolnego lub działki ogrodowej

Wydzierżawienie gruntu rolnego lub działki ogrodowej

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej Instytucji Publicznej o wydzierżawienie gruntu rolnego lub działki ogrodowej