Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY MRĄGOWO
URZĄD GMINY MRĄGOWO
MRĄGOWO, UL. KRÓLEWIECKA 60A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych

Usługa umożliwia złożenie przez osobę fizyczną drogą elektroniczną do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczeń w oparciu o przepisy ustawy o dowodach osobistych lub kodeksu postępowania administracyjnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Płatność on-line   Zapłać teraz online
Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia, na które stronie przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia odebrania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Rezultat realizacji usługi  

wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.gminamragowo.net

  Telefon   897412924
  Fax   897412924
  Słowa kluczowe   Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych

  Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych

  Usługa umożliwia złożenie przez osobę fizyczną drogą elektroniczną do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczeń w oparciu o przepisy ustawy o dowodach osobistych lub kodeksu postępowania administracyjnego.