Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7)

Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7).
Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS (RP-7) potwierdzających wysokość wynagrodzenia, okresy składkowe i nieskładkowe. Zaświadczenie stanowi dowód do ustalenia m.in. podstawy kapitału początkowego, renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową), a także podstawy wymiaru emerytury.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Wszystkich, którzy potrzebują zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7)

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zaświadczenie o wynagrodzeniu
 • zaświadczenie o zatrudnieniu
 • Rp-7
 • Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7)

  Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7).
  Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS (RP-7) potwierdzających wysokość wynagrodzenia, okresy składkowe i nieskładkowe. Zaświadczenie stanowi dowód do ustalenia m.in. podstawy kapitału początkowego, renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową), a także podstawy wymiaru emerytury.