Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie wyrysulubwypisu z operatu ewidencyjnego.
 • Dokument potwierdzający tytuł własności do nieruchomości (Akt Własności Ziemi, Księga Wieczysta, Akt Notarialny, decyzja administracyjna, postanowienie sądu)
 • Dla osób fizycznych - dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy.
 • W przypadku, gdy zamawiający nie jest właścicielem, władającym ani osobą mającą interes prawny w tym zakresie - pełnomocnictwo od właściciela lub władającego.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

120 zł - wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego za pierwszą działkę, budynek lub lokal,
12 zł - za każdą następną działkę, budynek lub lokal,

Wypis z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków i kartotek lokali

12 zł - pierwszą działkę, budynek lub lokal,
6 zł - za każdą następną działkę, budynek lub lokal

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Referat Geodezji i Katastru, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

Dni i godziny  
 • wtorek, 7:30 - 16:30
 • poniedziałek, środa, czwartek, 7:30 - 15:30
 • piątek, 7:30 - 14:30
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  OPŁATY SKARBOWE
  Nie podlega opłacie
  INNE OPŁATY
  Wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego : - wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego - 50,00 zł - wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego -30,00 zł
   - wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego – 150,00 zł.
  Kopia mapy ewidencyjnej - arkusz A 4 – 10,50 zł - arkusz A 3 – 17,50 zł
  Opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, płatne w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 (czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 - 15:00, wtorek w godz. 8:00 -16:00, piątek w godz. 8:00 -14:00) lub przelewem na rachunek bankowy nr :
  57 1030 1218 0000 0000 9030 1616, po otrzymaniu rachunku / faktury

  BIP  

  Telefon   55 237 47 52
  Fax  
  Słowa kluczowe   Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego
  Podobne usługi  

  Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego