Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań sanitarno-lokalowych przez klub dziecięcy

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta opinii o spełnieniu wymagań sanitarno-lokalowych przez pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie klubu dziecięcego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wg miejsca położenia lokalu wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Kogo dotyczy  

Gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki org. nieposiadające osobowości prawnej

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 75)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 72)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Miesiąc z możliwością przedłużenia do 2 m-cy

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie opinii.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.uml.lodz.pl

  Telefon   426384738
  Fax  
  Słowa kluczowe   Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań sanitarno-lokalowych przez klub dziecięcy

  Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań sanitarno-lokalowych przez klub dziecięcy

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta opinii o spełnieniu wymagań sanitarno-lokalowych przez pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie klubu dziecięcego.