Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, INNE PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydawanie kart wędkarskich

Usługa umożliwia złożenie do starosty wniosku o wydawanie karty wędkarskiej

Organ właściwy do realizacji usługi  

starostwa

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dowód wpłaty
  • Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
  • Zaświadczenie ze zdanego pozytywnie egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb, wydanego przez uprawnioną Komisję.
  • Wypełniony wniosek o wydanie karty wędkarskiej
  • Aktualne zdjęcie legitymacyjne
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

- 10 zł za wydanie karty wędkarskiej. - Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (jeśli dotyczy).

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

wydanie karty wędkarskiej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku, 2. Przygotowanie karty wędkarskiej, 3. Wysyłka lub odbiór karty wędkarskiej.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.bip.piotrkow.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Wydawanie kart wędkarskich

Wydawanie kart wędkarskich

Usługa umożliwia złożenie do starosty wniosku o wydawanie karty wędkarskiej