Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie kart wędkarskich

Usługa umożliwia złożenie do starosty wniosku o wydawanie karty wędkarskiej

Organ właściwy do realizacji usługi  

starostwa

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód wpłaty
 • Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
 • Zaświadczenie ze zdanego pozytywnie egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb, wydanego przez uprawnioną Komisję.
 • Wypełniony wniosek o wydanie karty wędkarskiej
 • Aktualne zdjęcie legitymacyjne
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

- 10 zł za wydanie karty wędkarskiej. - Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (jeśli dotyczy).

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

wydanie karty wędkarskiej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku, 2. Przygotowanie karty wędkarskiej, 3. Wysyłka lub odbiór karty wędkarskiej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydawanie kart wędkarskich

  Wydawanie kart wędkarskich

  Usługa umożliwia złożenie do starosty wniosku o wydawanie karty wędkarskiej