Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W CIELĄDZU
URZĄD GMINY W CIELĄDZU
CIELĄDZ, 59
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydawanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych i obecnych właścicieli

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych i obecnych właścicieli.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

wszyscy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie informacji.
Czas realizacji  

W terminie 7 dni.

Opłaty  

1. Wydanie informacji do celów emerytalno - rentowych- brak opłat
2. Wydanie informacji w innych przypadkach, w zależności od ilości działek wchodzących w skład gospodarstwa - po 3,60 zł za każdą działkę

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy w Cielądzu

Dni i godziny   pon - pt, 8;00-16:00
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Wydawanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych i obecnych właścicieli

Wydawanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych i obecnych właścicieli

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych i obecnych właścicieli.