Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU
URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU
PRZEMYŚL, RYNEK RYNEK 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Wydanie (zwrot) dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Właściciele pojazdów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
  • Pokwitowanie z Policji o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego,
  • Aktualne zaświadczenie z przeglądu technicznego, potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania dowodu,
  • Dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania – w przypadku osób fizycznych, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, numer statystyczny (REGON) i imienne upoważnienie - w przypadku rejestracji na podmiot prawny,
  • Polisa OC (konieczne w przypadku, gdy powodem zatrzymania dowodu rejestracyjnego był brak ubezpieczenia OC),
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie (zwrot) dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Zwrot dowodu rejestracyjnego

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie (zwrot) dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Wydanie (zwrot) dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję