Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Wszyscy, którzy chcą uzyskać zgodę na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  W zależności od ustaleń podmiotu, który świadczy taką usługę
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

W zależności od ustaleń podmiotu zarządzającego

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych

  Wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych