Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
Kraków (miasto), ul. Mogilska 25
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publiczne wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Instytucje, firmy, osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin i grzybów objętych ochroną ścisłą lub częściową, zawierający informacje, o których mowa w art. 56 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody
 • Pełnomocnictwo w razie wyznaczenia pełnomocnika
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

- 82 zł od decyzji - 17 zł w przypadku wyznaczenia pełnomocnika od pełnomocnictwa - Zwolnione z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe; jednostki samorządu terytorialnego.

Numer konta  

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Tytuł wpłaty  

„Opłata za decyzję RDOŚ w Krakowie – roślin lub grzybów”

Kwota (PLN)  

82,00

Płatność on-line   Zapłać teraz online
Tryb odwoławczy  

d decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.krakow.rdos.gov.pl/

  Telefon   126198120
  Fax   126198122
  Słowa kluczowe   Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną

  Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publiczne wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną.