Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
WŁODAWA, AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 24
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie zaświadczenia z rejestru działek leśnych

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru działek leśnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

osób ubiegających się o zaświadczenie z rejestru działek leśnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru działek leśnych
  • poświadczenie do władania gruntem (np. wypis z rejestru gruntów, odpis aktu notarialnego)
  • dowód uiszczenia opłaty
Czas realizacji  

Jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

z chwilą złożenia wniosku w wysokości: 17 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://spwlodawa.bip.lubelskie.pl

Telefon   825721510
Fax   825722444
Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia z rejestru działek leśnych

Wydanie zaświadczenia z rejestru działek leśnych

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru działek leśnych