Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź opinii odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi

Wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź opinii odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi konieczne jest dla podmiotów ubiegających się zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

Podmiotów które chcą prowadzić działalność polegającą na prowadzeniu obrotu hurtowego napojami alkoholowymi

Podstawy prawne  
    Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 lipca 2013 r w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy<br/>składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów<br/>informacji o sprzedaży napojów alkoholowych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 851) (Dz. U. z 2013 r., poz. 851, Par.2, ust.1, pkt.4)
Wymagane dokumenty  
    Wypełniony wniosek o "Wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź opinii odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi" o którym mowa w paragrafie 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.

Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17zł

Tryb odwoławczy  

Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenie o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji w sprawie wydania wnioskowanego zaświadczenia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Podjęcie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź opinii odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
Podobne usługi  

Wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź opinii odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi

Wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź opinii odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi konieczne jest dla podmiotów ubiegających się zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.