Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W OLECKU
URZĄD MIEJSKI W OLECKU
OLECKO, PL. PLAC WOLNOŚCI 3
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Zaświadczenie odbiera się osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę (w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Wyborcy, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Elektroniczny wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Czas realizacji  

Do dnia odbioru osobistego lub przez pełnomocnika.

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie zaświadczenia w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Poziom dostępności usługi   Spersonalizowana usługa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.umolecko.bip.doc.pl

Telefon   875202168
Fax   875202558
Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Zaświadczenie odbiera się osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę (w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy).