Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Zaświadczenie odbiera się osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę (w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Wyborcy, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Elektroniczny wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Czas realizacji  

Do dnia odbioru osobistego lub przez pełnomocnika.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie zaświadczenia w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Zaświadczenie odbiera się osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę (w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy).