Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie zaświadczenia dla rolników

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia dla rolników. Usługę można zrealizować w formie elektronicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Podatków i Opłat

Kogo dotyczy  

Podmiotu wnioskującego o wydanie zaświadczenia w sprawach rolnych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia dla rolników
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie zaświadczenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.um.wroc.pl

Telefon   717778253
Fax  
Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia dla rolników

Wydanie zaświadczenia dla rolników

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia dla rolników. Usługę można zrealizować w formie elektronicznej.