Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Spraw Obywatelskich

Kogo dotyczy  

Właściciele pojazdów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  - dla osoby fizycznej dowód osobisty,
  - dla osoby prawnej wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  - dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych - aktualne oryginały i kserokopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki cywilnej dodatkowo – umowa zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym. Pojazd będzie zarejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez jej organy lub prokurenta)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty
 • Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych wraz z załącznikami, o których mowa poniżej:
 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • Karta pojazdu o ile została wydana,
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzający zgłoszenie kradzieży tablic(y) rejestracyjnych(-ej) - w przypadku kradzieży tablic,
 • Oświadczenie - w przypadku zgubienia tablic,
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

1. Za tablice rejestracyjne:
• samochodowe – 80,00 zł (2 tablice), 40,00 zł (1 tablica)
• motocyklowe – 40,00 zł (1 tablica)
• motorowerowe – 30,00 zł (1 tablica)
• indywidualne – 1000,00 zł • do przyczep – 40,00 zł
(1 tablica).
2. Znaki legalizacyjne – 12,50 zł
3. Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnika – 17,00 zł

Numer konta  

56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

Tytuł wpłaty  

Zmiana numeru rejestracyjnego tablic rejestracyjnych

Kwota (PLN)  

185,50

Płatność on-line   Zapłać teraz online
Miejsce składania dokumentów  

Plac Dworcowy 4

Dni i godziny   poniedziałek - piątek, 8:00 - 16:00
Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Opłaty:
W przypadku dorobienia tablicy:
1 sztuki tablicy samochodowej zwyczajnej:
tablica rejestracyjna 1 szt. – 40,00 zł
znaki legalizacyjne – 12,50 zł
RAZEM 52,50 zł

2 sztuk tablic samochodowych zwyczajnych:
tablice rejestracyjne 2 szt. – 80,00 zł
znaki legalizacyjne – 12,50 zł
RAZEM 92,50 zł

W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego tablic rejestracyjnych:
tablica rejestracyjna 2 szt.- 80,00 zł
znaki legalizacyjne – 12,50 zł
pozwolenie czasowe – 18,50 zł
dowód rejestracyjny – 54,00 zł
nalepka kontrolna – 18,50 zł
opłata ewidencyjna:
- znak legalizacyjny – 0,50 zł
- pozwolenie czasowe – 0,50 zł
- dowód rejestracyjny – 0,50 zł
- nalepka kontrolna – 0,50 zł
RAZEM 185,50 zł

BIP  

Telefon  
 • (+48) 55 237 47 83
 • (+48) 55 237 47 84
 • Fax   (+48) 55 237 47 70
  Słowa kluczowe   Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

  Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych