Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Spraw Obywatelskich

Kogo dotyczy  

Właściciele pojazdów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej wraz z następującymi załącznikami:
 • Oświadczenie o przyczynie utraty nalepki
 • Karta pojazdu ( jeżeli została wydana)
 • Dowód rejestracyjnych
 • Dokument określający tożsamość właściciela:
  - dla osoby fizycznej - dowód osobisty,
  - dla osoby prawnej wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  - dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych - aktualne oryginały i kserokopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany pojazd) oraz
  dokumenty tożsamości, w przypadku spółki cywilnej dodatkowo – umowa zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym.
  Pojazd będzie zarejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez jej organy lub prokurenta)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

19 zł - nalepka kontrolna,
17 zł - od ustanowienia pełnomocnika

Numer konta  

56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

Tytuł wpłaty  

Opłata skarbowa - wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Kwota (PLN)  

19

Płatność on-line   Zapłać teraz online
Miejsce składania dokumentów  

Plac Dworcowy 4

Dni i godziny   poniedziałek - piątek, 8:00 - 16:00
Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
 • (+48) 55 237 47 71
 • (+48) 55 237 47 73
 • (+48) 55 237 47 74
 • (+48) 55 237 47 76
 • (+48) 55 237 47 78
 • (+48) 55 237 47 79
 • Fax   (+48) 55 237 47 70
  Słowa kluczowe   Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

  Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej