Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Właściciele pojazdów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wyciąg z rejestru badan technicznych z ostatniego badania (niewymagany w przypadku, gdy termin następnego badania jest znany organowi rejestrującemu),
  • Karta pojazdu - jeśli była wydana,
  • Wniosek,
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

73,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 73,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego