Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA EŁK
URZĄD MIASTA EŁK
EŁK, UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Właścicieli nieruchomości, zainteresowanych przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządów wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościami

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • 1 egzemplarz aktualnej mapy zasadniczejz lokalizacją działki, do której mają być wykonane przyłącza
  • 1 egzemplarz wypisu z ewidencji gruntów i budynków
  • Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (działki)
  • Pełnomocnictwo
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

W zależności od ustaleń właściwego organu

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.um.elk.pl

Telefon   877326200
Fax   877326230
Słowa kluczowe   Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.