Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W KRUSZYNIE
URZĄD GMINY W KRUSZYNIE
KRUSZYNA, UL. KMICICA 5
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Kogo dotyczy  

Właścicieli nieruchomości, zainteresowanych przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządów wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościami

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • 1 egzemplarz aktualnej mapy zasadniczejz lokalizacją działki, do której mają być wykonane przyłącza
 • 1 egzemplarz wypisu z ewidencji gruntów i budynków
 • Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (działki)
 • Pełnomocnictwo
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

W zależności od ustaleń właściwego organu

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Biuro podawcze, pok. nr 1. Składając osobiście, poproś o potwierdzenie złożenia dokumentów - stan swojej sprawy sprawdzisz przez EBOI.

Dni i godziny  
 • Środa, 07:30 - 15:30
 • Wtorek, 07:30 - 15:30
 • Poniedziałek, 07:30 - 15:30
 • Piątek, 07:30 - 15:30
 • Czwartek, 07:30 - 15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

  Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.kruszyna.pl

  Telefon   343202003, 343202029, 343202040, 343202054
  Fax  
  Słowa kluczowe   Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

  Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.