Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
RAWA MAZOWIECKA, PL. WOLNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna.

Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu.

Obowiązek cechowania drewna spoczywa na właścicielach lasów.

Drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa cechuje starosta, który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Starosta ( dot. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa)

Nazwa komórki organizacyjnej  

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA, ODDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Kogo dotyczy  

każdy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna
Czas realizacji  

do 60 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

Dni i godziny  
 • wtorek, 8:00 - 17:00
 • poniedziałek, środa, czwartek, 8:00 - 16:00
 • piątek, 8:00 - 15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.powiatrawski.pl/

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

  Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna.

  Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu.

  Obowiązek cechowania drewna spoczywa na właścicielach lasów.

  Drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa cechuje starosta, który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna.