Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie prawa do dysponowania gruntem jednostek samorządu terytorialnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie prawa do dysponowania gruntem jednostek samorządu terytorialnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np.: Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Wszyscy ubiegający się o wydanie prawa do dysponowania gruntem jednostek samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Mapa do celów informacyjnych z projektowanym przebiegiem sieci technicznej.
  • Aktualny wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej/przedmiotowych działki/działek.
  • Kopia postanowienia uzgadniającego trasę inwestycji oraz zakres działek nią objętych.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie prawa do dysponowania gruntem jednostek samorządu terytorialnego

Wydanie prawa do dysponowania gruntem jednostek samorządu terytorialnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie prawa do dysponowania gruntem jednostek samorządu terytorialnego